Jegyzőköny - 2013.09.26

JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Laser Osztályszövetség 2013. évi közgyűléséről
2013. szeptember 26-án a Nemzetközi Vitorlás Központ balatonfüredi klubházában (szövi telep) tartotta éves közgyűlését a Magyar Laser Osztályszövetség. Az ülést Eszes Bernadett, a MLOSZ elnöke vezette, s a Magyar Vitorlás Szövetség részéről tiszteletét tette Litkey Árpád szövetségi kapitány.


A jelenlévők köszöntése után az elnök ismertette a napirendi pontokat, és a szavazások menetét, valamint ismertette, hogy a jelenleg nyilvántartott 87 fős tagságból a meghatalmazásokkal együtt 63 szavazattal bíró tag jelent meg a közgyűlésen, mely ennek tudatában szavazó képes.
Elsőként megválasztásra került a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjeként Eszes Bernadett, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Vadnai Péter és Perjés Bálint, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak Tomai Balázs, Haidekker Zita és Lázár Antónia.
A tagság közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőit, a szavazatszámláló bizottság tagjait 60 igen, 3 tartózkodás és 0 nem szavazattal elfogadta.
Első napirendi pontként Eszes Bernadett beszámolt az elnökség munkájáról, összefoglalta az elnökségi ülések témáit, válogatási elveket, válogatott kereteket, ismertette az előző év főbb eseményeit, és eredményeit, valamint tájékoztatta a tagságot az osztályszövetség pénzügyi helyzetéről.
A beszámolót a tagság 63 igen, 0 tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúan elfogadta.
Következő napirendi pontként került sor a lejárt mandátumú elnökségi tagok helyére új elnökségi tagok választására. Majthényi Zsombor, a jelölőbizottság tagjaként ismertette, hogy írásban történt jelölés Czégai Péterre, Csomai Józsefre, Edelényi-Szabó Zsoltra, Héjj Imrére, Pál Gasztonra és Payr Egon személyére érkezett, akik közül a jelen lévők, - Csomai József, Héjj Imre és Edelényi-Szabó Zsolt - a helyszínen lehetőséget kaptak bemutatkozásra.
A titkos, írásbeli szavazást követően a szavazatszámláló bizottság részéről Tomai Balázs ismertette az eredményeket, mely szerint szavazatszámláló bizottságnak leadott 63 szavazati joggal rendelkező tag közül 62-en adták le szavazatukat, érvénytelen szavazat nem érkezett. 62-en voksoltak Csomai Józsefre, 36-an Héjj Imrére, 35-en Payr Egonra, 28-an Edelényi-Szabó Zsoltra, és 25-en Pál Gasztonra.
Ennek megfelelően MLOSZ Elnöksége 2013. szeptember 26-tól az alábbiak szerint módosul:
az elnöki pozíciót továbbra is Eszes Bernadett tölti be, akinek mandátumát az előző évi közgyűlésen hosszabbította meg egyhangúan a tagság. Elnökségi tagok: Csomai József, Héjj Imre és Payr Egon.
A szavazás kihirdetését követően Eszes Bernadett megköszönte az előző elnökségben munkálkodó személyek munkáját, s gratulált a közgyűlésen megválasztott új elnökségnek.
Ezt követően az egyebek napirendi pontként átadta a szót Kántor Zsigmondnak, aki a megújult laseres honlapról tartott rövid ismertetőt, s felkérte, bátorította a tagságot az együttműködésre, valamint ismertette osztályunk csökkenő létszámának, elsősorban a standard versenyzők megfogyatkozásának problémáját, s kérte a versenyzőket, tagságot a kiemelt versenyeken való aktívabb részvételre. A jelenlevők röviden megvitatták a jövő évi versenynaptár összeállításának szempontjait, s felkérték a versenysport bizottságban tevékenykedő edzőket, képviselőket, hogy a versenynaptár összeállításánál tartsák szem előtt, vegyék figyelembe az osztály érdekeit.
További hozzászólás, kérdés hiányában Eszes Bernadett levezető elnök a közgyűlést 21 órakor bezárta.
Balatonfüred, 2013. szeptember 27.
Hitelesítők:
Vadnai Péter Perjés Bálint

jegyzokonyv.pdf